Projekter

Jord, luft og højt til himlen

Jeg har gennem tiden løst opgaver af vidt forskellige karakter. Mine kunder er hovedsagligt større entreprenørvirksomheder, kommuner og landmænd.

Der er noget særligt tilfredsstillende over at sidde i det fri, føre en stor maskine og sammen med den levere resultater, som taler for sig selv ude i landskabet. Som soloentreprenør går jeg til opgaverne med et brændende engagement og en meget stor fleksibilitet. Faktisk kan det være helt svært at få slukket motoren til fyraften.

Selvom vi helst ikke praler, dér hvor jeg kommer fra, så ser du herunder et udpluk af mine mange projekter.

Udgravning af plantelagune på Møborg Dambrug. Indlejet af Møborg Dambrug, ejer, Erik Toft.

Afretning af skråning op til Hvindingdal-broen i forbindelse med Silkeborg motorvejen.

Freelance ved ARKIL, formand Flemming Harrishøj.

Afretning af rabat ved Viborgvej. Færdiggørelse omkring Silkeborg motorvejen.

Freelance ved ARKIL, formand Flemming Harrishøj.

Regulering og formning af terræn i forbindelse med etablering af golfbaner ved Morsø Golfklub.

Freelance ved Ivan Bastrup Jakobsen.

Oprydning på Råsted Gl. Mølle Dambrug.

Freelance ved Ivan Bastrup Jakobsen.

Læsning af jord på motorvejsprojektet mellem Sønderborg og Kliplev. Ny strækning på 26 km færdiggjort på 2 år.

Freelance hos KMG, Kliplev Motorway Group.

Graveopgave ved dambrug med indledende nedbrydning af gammelt stemmeværk.

Freelance ved Entreprenør Lørdal.

Opsætning af akvædukt over den sydlige parallelkanal for Ringkøbing/Skjern Kommune. 

Freelance ved Entreprenør Lørdal.

Oprensning af Hoven Å og udlægning af gydegrus over en 2 km lang åstrækning. 

Freelance ved Entreprenør Lørdal.

Forberedelse til nyt højlager ved Lars Larsen.

Freelance ved MJ Eriksson, formand Michael Vejrum.

Forberedelse til nyt højlager ved Lars Larsen.

Freelance ved MJ Eriksson, formand Michael Vejrum.

Motorvejsbyggeri ved Herning.

Freelance ved MJ Eriksson, formand Michael Vejrum.

Opbygning af banket i forbindelse med motorvejsbyggeri ved Herning.

Freelance ved MJ Eriksson, formand Michael Vejrum.

Opbygning til belægning under motorvejsbro i forbindelse med motervejen ved Herning.

Freelance ved MJ Eriksen, formand Michael Vejrum

Brolægning for privatkunde inkl. sætning af kantsten og brostensbelægning. Eget projekt

Udgravning og reetsblering af 2000 m2 stort søområde for privatkunde. Eget projekt.